I 1880 dro tre unge engelskmenn på en jakt- og fisketur til Øst-Jotunheimen. De hadde mellom annet leir i Memurubu. To år senere ga de ut en bok om sine opplevelser. Den kom ut anonymt i London i 1882, og de kalte den «Three on Norway. By two of them».

Boken har siden kommet i flere opplag på originalspråket, og på norsk fikk vi den første utgaven allerede i 1884. Den var oversatt av H.J. Muller og hadde med originalens illustrasjoner etter forfatternes skisser. De senere norske utgaver er i Per Thomsens mer frie oversettelse og delvis forkortet.

«Tre i Norge» er en reiseskildring utenom det vanlige. Leseren blir spart for omstendelige beskrivelser av landskap og reiseruter. Isteden får vi en rekke lett ironiserende skisser av land og folk, skikker og spisevaner.

Mange ganger skriver de respektløst og overdriver til det groteske, men da er også hensikten at leseren skal forstå det som en overdrivelse. Om dette gir de forøvrig grei beskjed i innledningen: «… hvis vi her og der har overdrevet en ganske betydelig smule så er det fordi våre venner alltid i sitt stille sinn trekker fra 33 prosent når vi beretter om våre jakt- og fisketurer, med den følge at vi i sannhetens interesse på forhånd må legge tilsvarende til for at resultatet skal bli riktig.» (Kilde: Finn Skauge UIB.no)

Boken er til salgs i bokhandler og i nettbutikker, og er vel verdt å lese! På Memurubu kan du selv se hvor leiren lå og føle på hvordan de tre eventyrerne måtte ha det.

treinorge.jpg
 

Opplev litt mer